ΦΟΡά ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ "FREE FONTS" SITES TOY ΚΟΣΜΟΥ
Fonts< www.fora.gr/fonts >
.
Δ Ω Ρ Ε Α Ν (1Mb σε μορφή *.zip) -  free greek fonts
οι καλύτερες καλλιγραφικές ελληνικές, αρχαίες και βυζαντικές γραμματοσειρές
μιά προσφορά του fora.gr/music
'Ολα τα ελληνικά Arial που υπάρχουν
Copyright © (1995) Costas Giannakenas MD
 • Cool Archive - Here's a well-designed free fonts resource (which offers much else, as well). Cool Archive serves up over 600 fonts, for use with both PCs and Macs. They're listed alphabetically; you may preview them and then download the ones you want as compressed Zip files. Cool Archive also offers free graphics and more.
 • Font Freak - A nicely designed, constantly updated resource, Font Freak offers thousands of free fonts for both Windows and Macs, both original and otherwise, organized alphabetically. You can preview each selection and, if you like it, download a ZIP compressed version. There's also a good selection of free dingbats.
 •  Funny Fonts - There's a nice selection of freeware fonts are available at this site. All are in Windows TrueType format, compressed in ZIP format for faster downloading. Categories include Dingbats, Dingfonts and a "Font of the Week." There are some really cool, off-beat fonts here.
 •  FontPage - Do you have a bunch of fonts scattered all over your system? Bring order out of chaos, with this essential free font utility. FontPage lets you easily examine and compare all the fonts on your computer. Lots of neat features, including a slick interface and the ability to print an image of any installed font on your PC. (For Windows: 390 kilobytes).
 • Looking for Fonts - Lots of free original Windows TrueType format fonts here. You may download these fonts and do whatever you'd like to with them "as long as you don't make money out of using them." The fonts may be redistributed as long as the text file in the ZIP file is distributed with the font
 • Windows 95 Font Smoother - Great, free utility that previously was available only with the commercial Microsoft Plus! package. This program makes text easier to read and more pleasant to look at. Note: This utility will only work on machines capable of, and set to, 16bit (HiColor) color display modes or higher. Note: this utility should not be installed on machines running Microsoft Windows 98. (Win 98 has font smoothing built in).
 • Free TrueType Fonts for the Web - This site by Microsoft offers free fonts for use with Windows and Macs. The sets include the new Euro currency symbol. Install these TrueType fonts, and whenever you visit a Web site that specifies them, you'll see pages exactly as the site designer intended.
 • Happy Hour Fonts - Here's a hip, new free fonts site "targeted toward Generation X." Categories include graffiti, grunge, themes, dingbats and "foreign flavors."
 • Font Mania - This is one classy free font site. I almost expected there to be valet parking here! Font Mania offers over 400 free Windows TrueType fonts, conveniently organized. There's a "Top 10" listing and an archive of past favorites. A nice collection, with many fonts that we've not seen elsewhere. This site offers a message board for you to place requests on. There's also helpful tips and tricks on using fonts.
 • Larabie Free Fonts - A popular, well-designed free fonts site, Larabie offers fonts in five general categories: "Fun," "Future," "Rough," "Tidy," and "Style." There's also information on making your own fonts, free fonts links and more.
 • KatGyrlr's Fontain of Youth - A freeware and shareware font site that includes many cool and unusual fonts. Nothing ordinary here. Fonts are available in ZIP format for quicker downloading. Installation instructions available. 
 • Free Musical Fonts - Matthew Hindson's site offers free music notation fonts, such as tablature clefs and metronome markings. For Windows and Macs.
 • The Font Pool - Over 1,000 Truetype freeware and "charityware" fonts (mostly for Windows), with previews and character maps. This site also features many other great typography resources such as a type classification guide (A guide to classifying typefaces with examples). There's also a page layout guide, a logo type guide, a mixing type guide, Windows and Mac typography software and a typography glossary with hundreds of entries. Also helpful is the font search engine, to help you quickly find what you need. 

www.fora.gr
www.fora.gr
Click Here