ΠΥΡΣΟΣ 1971

Για να θυμούνται οι παλιοί και να μιμούνται οι νέοι όλα τα ταλέντα του Νομού το 1971
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
'Ορθιοι:  1. Ντέμπος Γιώργος
 2. Βάϊος Δημήτριος
 3. Κυρατζής Χρήστος
 4. Κυρατζής Θεόδωρος
 5. Μπλαζομίτης Αθανάσιος
 6. Ταταρίδης Κώστας (Τζίμης)
 7. Παπαδόπουλος Δημήτριος
 8. Θυμιόπουλος Στέργιος
 9. Τόλιος Απόστολος
10. Νασιάδης Σώτος
11. Αργυρόπουλος Αντώνιος
12. Τζημουράκας Δημήτριος
13. Τολίκας Ιωάννης
Καθιστοί: 1. Γούλας Γεώργιος
2. Παράσχος Νικόλαος
3. Καραμητσιάνης Αχιλλέας
4. Μπατιάνης Κωνσταντίνος
5. Τσαμπαρδούκας Παύλος
6. Λίτος Δημήτριος
7. ?
8. Γκίτσης Παναγιώτης (Ζαβός)
9. Μπαλοδήμος Νίκος
10. Σκέντζιος Χρήστος

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ηλεκτρονική εφημερίδα
www.fora.gr/grevena

Αυτό το site έχει κατασκευαστεί από τη ΦΟΡΑ
ψάξτο