ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΟ 2002

Αυτό το site έχει κατασκευαστεί από τη ΦΟΡά