ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ 

centaurea vladorum

cephalanthera damasonium

cephalanthera rubra

cephalanthera rubra

 

corallorrhiza trifida

corallorrhiza trifida

dactylorhiza saccifera

dactylorhiza saccifera

 
dactylorhiza sambucina

dactylorhiza sambucina

dactylorhiza sambucina

dactylorhiza sambucina

 

epipactis helleborine

epipactis persica

epipactis microphylla

epipactis microphylla

 

ophrys insectifera

leucorchis frivaldii

leukorchis frivaldii

platanhera chlorantha

 

listera ovata

listera ovata

neottia nidus-avis

neottia nidus-avis

 

orchis mascula

orchis mascula

orchis pallens

orchis pallens

 

limodorum abortivum

limodorum abortivum

limodorum abortivum

orchis ustulata

 

orchis ustulata

 
Οι φωτογραφίες πάρθηκαν από τ ο βιβλίο "ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΙΝΔΟΥ ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ"
των Στέργιου Βέργου και Wolfang Hetsch
_<_|////////////_/\_


Αυτό το site έχει κατασκευαστεί από τη ΦΟΡά