www.fora.gr
www.fora.gr
Click Here
ΦΟΡά ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ, ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αποκάλυψις Ιωάννου
< ΚΕΝΤΡΙΚΗ < 666 < ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ |

.

α / β / γ / δ / ε / ς' / ζ / η / θ / ι / ια / ιβ / ιγ / ιδ / ιε / ις' / ιζ / ιη / ιθ / κ / κα / κβ
ε:1 Και ειδον επι την δεξιαν του καθημένου επι του θρόνου βιβλίον γεγραμμένον εσωθεν και οπισθεν, κατεσφραγισμένον σφραγισιν επτά. 2 και ειδον αγγελον ισχυρον κηρύσσοντα εν φωνη μεγάλη, Τίς αξιος ανοιξαι το βιβλίον και λυσαι τας σφραγιδας αυτου; 3 και ουδεις εδύνατο εν τω ουρανω ουδε επι της γης ουδε υποκάτω της γης ανοιξαι το βιβλίον ουτε βλέπειν αυτό. 4 και εκλαιον πολυ οτι ουδεις αξιος ευρέθη ανοιξαι το βιβλίον ουτε βλέπειν αυτό. 5 και εις εκ των πρεσβυτέρων λέγει μοι, Μη κλαιε. ιδου ενίκησεν ο λέων ο εκ της φυλης Ιούδα, η ρίζα Δαυίδ, ανοιξαι το βιβλίον και τας επτα σφραγιδας αυτου. 6 Και ειδον εν μέσω του θρόνου και των τεσσάρων ζώων και εν μέσω των πρεσβυτέρων αρνίον εστηκος ως εσφαγμένον, εχων κέρατα επτα και οφθαλμους επτά, οι εισιν τα επτα πνεύματα του θεου απεσταλμένοι εις πασαν την γην. 7 και ηλθεν και ειληφεν εκ της δεξιας του καθημένου επι του θρόνου. 8 και οτε ελαβεν το βιβλίον, τα τέσσαρα ζωα και οι εικοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι επεσαν ενώπιον του αρνίου, εχοντες εκαστος κιθάραν και φιάλας χρυσας γεμούσας θυμιαμάτων, αι εισιν αι προσευχαι των αγίων. 9 και αδουσιν ωδην καινην λέγοντες, Αξιος ει λαβειν το βιβλίον και ανοιξαι τας σφραγιδας αυτου, οτι εσφάγης και ηγόρασας τω θεω εν τω αιματί σου εκ πάσης φυλης και γλώσσης και λαου και εθνους, 10 και εποίησας αυτους τω θεω ημων βασιλείαν και ιερεις, και βασιλεύσουσιν επι της γης. 11 Και ειδον, και ηκουσα φωνην αγγέλων πολλων κύκλω του θρόνου και των ζώων και των πρεσβυτέρων, και ην ο αριθμος αυτων μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων, 12 λέγοντες φωνη μεγάλη, Αξιόν εστιν το αρνίον το εσφαγμένον λαβειν την δύναμιν και πλουτον και σοφίαν και ισχυν και τιμην και δόξαν και ευλογίαν. 13 και παν κτίσμα ο εν τω ουρανω και επι της γης και υποκάτω της γης και επι της θαλάσσης, και τα εν αυτοις πάντα, ηκουσα λέγοντας, Τω καθημένω επι τω θρόνω και τω αρνίω η ευλογία και η τιμη και η δόξα και το κράτος εις τους αιωνας των αιώνων. 14 και τα τέσσαρα ζωα ελεγον, Αμήν. και οι πρεσβύτεροι επεσαν και προσεκύνησαν.
α / β / γ / δ / ε / ς' / ζ / η / θ / ι / ια / ιβ / ιγ / ιδ / ιε / ις' / ιζ / ιη / ιθ / κ / κα / κβ
< ΚΕΝΤΡΙΚΗ < 666 < ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ |
Overture Search the Web.
Click Here

ΦΟΡά