www.fora.gr
www.fora.gr
Click Here
ΦΟΡά ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ, ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αποκάλυψις Ιωάννου
< ΚΕΝΤΡΙΚΗ < 666 < ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ |

.

α / β / γ / δ / ε / ς' / ζ / η / θ / ι / ια / ιβ / ιγ / ιδ / ιε / ις' / ιζ / ιη / ιθ / κ / κα / κβ
θ:1 Και ο πέμπτος αγγελος εσάλπισεν. και ειδον αστέρα εκ του ουρανου πεπτωκότα εις την γην, και εδόθη αυτω η κλεις του φρέατος της αβύσσου. 2 και ηνοιξεν το φρέαρ της αβύσσου, και ανέβη καπνος εκ του φρέατος ως καπνος καμίνου μεγάλης, και εσκοτώθη ο ηλιος και ο αηρ εκ του καπνου του φρέατος.3 και εκ του καπνου εξηλθον ακρίδες εις την γην, και εδόθη αυταις εξουσία ως εχουσιν εξουσίαν οι σκορπίοι της γης. 4 και ερρέθη αυταις ινα μη αδικήσουσιν τον χόρτον της γης ουδε παν χλωρον ουδε παν δένδρον, ει μη τους ανθρώπους οιτινες ουκ εχουσι την σφραγιδα του θεου επι των μετώπων. 5 και εδόθη αυτοις ινα μη αποκτείνωσιν αυτούς, αλλ ινα βασανισθήσονται μηνας πέντε. και ο βασανισμος αυτων ως βασανισμος σκορπίου, οταν παίση ανθρωπον. 6 και εν ταις ημέραις εκείναις ζητήσουσιν οι ανθρωποι τον θάνατον και ου μη ευρήσουσιν αυτόν, και επιθυμήσουσιν αποθανειν και φεύγει ο θάνατος απ' αυτων. 7 Και τα ομοιώματα των ακρίδων ομοια ιπποις ητοιμασμένοις εις πόλεμον, και επι τας κεφαλας αυτων ως στέφανοι ομοιοι χρυσω, και τα πρόσωπα αυτων ως πρόσωπα ανθρώπων, 8 και ειχον τρίχας ως τρίχας γυναικων, και οι οδόντες αυτων ως λεόντων ησαν, 9 και ειχον θώρακας ως θώρακας σιδηρους, και η φωνη των πτερύγων αυτων ως φωνη αρμάτων ιππων πολλων τρεχόντων εις πόλεμον. 10 και εχουσιν ουρας ομοίας σκορπίοις και κέντρα, και εν ταις ουραις αυτων η εξουσία αυτων αδικησαι τους ανθρώπους μηνας πέντε. 11 εχουσιν επ' αυτων βασιλέα τον αγγελον της αβύσσου. ονομα αυτω Εβραϊστι Αβαδδων και εν τη Ελληνικη ονομα εχει Απολλύων. 12 Η ουαι η μία απηλθεν. ιδου ερχεται ετι δύο ουαι μετα ταυτα. 13 Και ο εκτος αγγελος εσάλπισεν. και ηκουσα φωνην μίαν εκ των τεσσάρων κεράτων του θυσιαστηρίου του χρυσου του ενώπιον του θεου, 14 λέγοντα τω εκτω αγγέλω, ο εχων την σάλπιγγα, Λυσον τους τέσσαρας αγγέλους τους δεδεμένους επι τω ποταμω τω μεγάλω Ευφράτη. 15 και ελύθησαν οι τέσσαρες αγγελοι οι ητοιμασμένοι εις την ωραν και ημέραν και μηνα και ενιαυτόν, ινα αποκτείνωσιν το τρίτον των ανθρώπων. 16 και ο αριθμος των στρατευμάτων του ιππικου δισμυριάδες μυριάδων. ηκουσα τον αριθμον αυτων. 17 και ουτως ειδον τους ιππους εν τη οράσει και τους καθημένους επ' αυτων, εχοντας θώρακας πυρίνους και υακινθίνους και θειώδεις. και αι κεφαλαι των ιππων ως κεφαλαι λεόντων, και εκ των στομάτων αυτων εκπορεύεται πυρ και καπνος και θειον. 18 απο των τριων πληγων τούτων απεκτάνθησαν το τρίτον των ανθρώπων, εκ του πυρος και του καπνου και του θείου του εκπορευομένου εκ των στομάτων αυτων. 19 η γαρ εξουσία των ιππων εν τω στόματι αυτων εστιν και εν ταις ουραις αυτων. αι γαρ ουραι αυτων ομοιαι οφεσιν, εχουσαι κεφαλάς, και εν αυταις αδικουσιν. 20 Και οι λοιποι των ανθρώπων, οι ουκ απεκτάνθησαν εν ταις πληγαις ταύταις, ουδε μετενόησαν εκ των εργων των χειρων αυτων, ινα μη προσκυνήσουσιν τα δαιμόνια και τα ειδωλα τα χρυσα και τα αργυρα και τα χαλκα και τα λίθινα και τα ξύλινα, α ουτε βλέπειν δύνανται ουτε ακούειν ουτε περιπατειν, 21 και ου μετενόησαν εκ των φόνων αυτων ουτε εκ των φαρμάκων αυτων ουτε εκ της πορνείας αυτων ουτε εκ των κλεμμάτων αυτων.
α / β / γ / δ / ε / ς' / ζ / η / θ / ι / ια / ιβ / ιγ / ιδ / ιε / ις' / ιζ / ιη / ιθ / κ / κα / κβ
< ΚΕΝΤΡΙΚΗ < 666 < ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ |
Overture Search the Web.
Click Here

ΦΟΡά