www.fora.gr
www.fora.gr
Click Here
ΦΟΡά ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ, ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αποκάλυψις Ιωάννου
< ΚΕΝΤΡΙΚΗ < 666 < ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ |

.

α / β / γ / δ / ε / ς' / ζ / η / θ / ι / ια / ιβ / ιγ / ιδ / ιε / ις' / ιζ / ιη / ιθ / κ / κα / κβ
γ:1 Και τω αγγέλω της εν Σάρδεσιν εκκλησίας γράψον. Τάδε λέγει ο εχων τα επτα πνεύματα του θεου και τους επτα αστέρας. Οιδά σου τα εργα, οτι ονομα εχεις οτι ζης, και νεκρος ει. 2 γίνου γρηγορων, και στήρισον τα λοιπα α εμελλον αποθανειν, ου γαρ ευρηκά σου τα εργα πεπληρωμένα ενώπιον του θεου μου. 3 μνημόνευε ουν πως ειληφας και ηκουσας, και τήρει, και μετανόησον. εαν ουν μη γρηγορήσης, ηξω ως κλέπτης, και ου μη γνως ποίαν ωραν ηξω επι σέ. 4 αλλα εχεις ολίγα ονόματα εν Σάρδεσιν α ουκ εμόλυναν τα ιμάτια αυτων, και περιπατήσουσιν μετ' εμου εν λευκοις, οτι αξιοί εισιν. 5 ο νικων ουτως περιβαλειται εν ιματίοις λευκοις, και ου μη εξαλείψω το ονομα αυτου εκ της βίβλου της ζωης, και ομολογήσω το ονομα αυτου ενώπιον του πατρός μου και ενώπιον των αγγέλων αυτου. 6 ο εχων ους ακουσάτω τί το πνευμα λέγει ταις εκκλησίαις. 7 Και τω αγγέλω της εν Φιλαδελφεία εκκλησίας γράψον. Τάδε λέγει ο αγιος, ο αληθινός, ο εχων την κλειν Δαυίδ, ο ανοίγων και ουδεις κλείσει, και κλείων και ουδεις ανοίγει. 8 Οιδά σου τα εργα,α ιδου δέδωκα ενώπιόν σου θύραν ηνεωγμένην, ην ουδεις δύναται κλεισαι αυτήν,ν οτι μικραν εχεις δύναμιν, και ετήρησάς μου τον λόγον, και ουκ ηρνήσω το ονομά μου. 9 ιδου διδω εκ της συναγωγης του Σατανα, των λεγόντων εαυτους Ιουδαίους ειναι, και ουκ εισιν αλλα ψεύδονται. ιδου ποιήσω αυτους ινα ηξουσιν και προσκυνήσουσιν ενώπιον των ποδων σου, και γνωσιν οτι εγω ηγάπησά σε. 10 οτι ετήρησας τον λόγον της υπομονης μου, καγώ σε τηρήσω εκ της ωρας του πειρασμου της μελλούσης ερχεσθαι επι της οικουμένης ολης πειράσαι τους κατοικουντας επι της γης. 11 ερχομαι ταχύ. κράτει ο εχεις, ινα μηδεις λάβη τον στέφανόν σου. 12 ο νικων ποιήσω αυτον στυλον εν τω ναω του θεου μου, και εξω ου μη εξέλθη ετι, και γράψω επ' αυτον το ονομα του θεου μου και το ονομα της πόλεως του θεου μου, της καινης Ιερουσαλήμ, η καταβαίνουσα εκ του ουρανου απο του θεου μου, και το ονομά μου το καινόν. 13 ο εχων ους ακουσάτω τί το πνευμα λέγει ταις εκκλησίαις. 14 Και τω αγγέλω της εν Λαοδικεία εκκλησίας γράψον. Τάδε λέγει ο Αμήν, ο μάρτυς ο πιστος και αληθινός, η αρχη της κτίσεως του θεου. 15 Οιδά σου τα εργα, οτι ουτε ψυχρος ει ουτε ζεστός. οφελον ψυχρος ης η ζεστός. 16 ουτως, οτι χλιαρος ει και ουτε ζεστος ουτε ψυχρός, μέλλω σε εμέσαι εκ του στόματός μου. 17 οτι λέγεις οτι Πλούσιός ειμι και πεπλούτηκα και ουδεν χρείαν εχω, και ουκ οιδας οτι συ ει ο ταλαίπωρος και ελεεινος και πτωχος και τυφλος και γυμνός, 18 συμβουλεύω σοι αγοράσαι παρ' εμου χρυσίον πεπυρωμένον εκ πυρος ινα πλουτήσης, και ιμάτια λευκα ινα περιβάλη και μη φανερωθη η αισχύνη της γυμνότητός σου, και κολλούριον εγχρισαι τους οφθαλμούς σου ινα βλέπης. 19 εγω οσους εαν φιλω ελέγχω και παιδεύω. ζήλευε ουν και μετανόησον. 20 ιδου εστηκα επι την θύραν και κρούω. εάν τις ακούση της φωνης μου και ανοίξη την θύραν, και εισελεύσομαι προς αυτον και δειπνήσω μετ' αυτου και αυτος μετ' εμου. 21 ο νικων δώσω αυτω καθίσαι μετ' εμου εν τω θρόνω μου, ως καγω ενίκησα και εκάθισα μετα του πατρός μου εν τω θρόνω αυτου. 22 ο εχων ους ακουσάτω τί το πνευμα λέγει ταις εκκλησίαις.
α / β / γ / δ / ε / ς' / ζ / η / θ / ι / ια / ιβ / ιγ / ιδ / ιε / ις' / ιζ / ιη / ιθ / κ / κα / κβ
< ΚΕΝΤΡΙΚΗ < 666 < ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ |
Overture Search the Web.
Click Here

ΦΟΡά