www.fora.gr
www.fora.gr
Click Here
ΦΟΡά ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ, ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αποκάλυψις Ιωάννου
< ΚΕΝΤΡΙΚΗ < 666 < ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ |

.

α / β / γ / δ / ε / ς' / ζ / η / θ / ι / ια / ιβ / ιγ / ιδ / ιε / ις' / ιζ / ιη / ιθ / κ / κα / κβ
κβ:1 Και εδειξέν μοι ποταμον υδατος ζωης λαμπρον ως κρύσταλλον, εκπορευόμενον εκ του θρόνου του θεου και του αρνίου. 2 εν μέσω της πλατείας αυτης και του ποταμου εντευθεν και εκειθεν ξύλον ζωης ποιουν καρπους δώδεκα, κατα μηνα εκαστον αποδιδουν τον καρπον αυτου, και τα φύλλα του ξύλου εις θεραπείαν των εθνων. 3 και παν κατάθεμα ουκ εσται ετι. και ο θρόνος του θεου και του αρνίου εν αυτη εσται, και οι δουλοι αυτου λατρεύσουσιν αυτω, 4 και οψονται το πρόσωπον αυτου, και το ονομα αυτου επι των μετώπων αυτων. 5 και νυξ ουκ εσται ετι, και ουκ εχουσιν χρείαν φωτος λύχνου και φωτος ηλίου, οτι κύριος ο θεος φωτίσει επ' αυτούς, και βασιλεύσουσιν εις τους αιωνας των αιώνων. 6 Και ειπέν μοι, Ουτοι οι λόγοι πιστοι και αληθινοί, και ο κύριος, ο θεος των πνευμάτων των προφητων, απέστειλεν τον αγγελον αυτου δειξαι τοις δούλοις αυτου α δει γενέσθαι εν τάχει. 7 και ιδου ερχομαι ταχύ. μακάριος ο τηρων τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου. 8 Καγω Ιωάννης ο ακούων και βλέπων ταυτα. και οτε ηκουσα και εβλεψα, επεσα προσκυνησαι εμπροσθεν των ποδων του αγγέλου του δεικνύοντός μοι ταυτα. 9 και λέγει μοι, Ορα μή. σύνδουλός σού ειμι και των αδελφων σου των προφητων και των τηρούντων τους λόγους του βιβλίου τούτου. τω θεω προσκύνησον. 10 και λέγει μοι, Μη σφραγίσης τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου, ο καιρος γαρ εγγύς εστιν. 11 ο αδικων αδικησάτω ετι, και ο ρυπαρος ρυπανθήτω ετι, και ο δίκαιος δικαιοσύνην ποιησάτω ετι, και ο αγιος αγιασθήτω ετι. 12 Ιδου ερχομαι ταχύ, και ο μισθός μου μετ' εμου, αποδουναι εκάστω ως το εργον εστιν αυτου. 13 εγω το Αλφα και το Ω, ο πρωτος και ο εσχατος, η αρχη και το τέλος. 14 Μακάριοι οι πλύνοντες τας στολας αυτων, ινα εσται η εξουσία αυτων επι το ξύλον της ζωης και τοις πυλωσιν εισέλθωσιν εις την πόλιν. 15 εξω οι κύνες και οι φάρμακοι και οι πόρνοι και οι φονεις και οι ειδωλολάτραι και πας φιλων και ποιων ψευδος. 16 Εγω Ιησους επεμψα τον αγγελόν μου μαρτυρησαι υμιν ταυτα επι ταις εκκλησίαις. εγώ ειμι η ρίζα και το γένος Δαυίδ, ο αστηρ ο λαμπρος ο πρωϊνός. 17 Και το πνευμα και η νύμφη λέγουσιν, Ερχου. και ο ακούων ειπάτω, Ερχου. και ο διψων ερχέσθω, ο θέλων λαβέτω υδωρ ζωης δωρεάν. 18 Μαρτυρω εγω παντι τω ακούοντι τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου. εάν τις επιθη επ' αυτά, επιθήσει ο θεος επ' αυτον τας πληγας τας γεγραμμένας εν τω βιβλίω τούτω. 19 και εάν τις αφέλη απο των λόγων του βιβλίου της προφητείας ταύτης, αφελει ο θεος το μέρος αυτου απο του ξύλου της ζωης και εκ της πόλεως της αγίας, των γεγραμμένων εν τω βιβλίω τούτω. 20 Λέγει ο μαρτυρων ταυτα, Ναί, ερχομαι ταχύ. Αμήν, ερχου, κύριε Ιησου. 21 Η χάρις του κυρίου Ιησου μετα πάντων των αγίων αμήν.
 α / β / γ / δ / ε / ς' / ζ / η / θ / ι / ια / ιβ / ιγ / ιδ / ιε / ις' / ιζ / ιη / ιθ / κ / κα / κβ
< ΚΕΝΤΡΙΚΗ < 666 < ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ |
Overture Search the Web.
Click Here

ΦΟΡά