www.fora.gr
www.fora.gr
Click Here
ΦΟΡά ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ, ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αποκάλυψις Ιωάννου
< ΚΕΝΤΡΙΚΗ < 666 < ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ |

.

α / β / γ / δ / ε / ς' / ζ / η / θ / ι / ια / ιβ / ιγ / ιδ / ιε / ις' / ιζ / ιη / ιθ / κ / κα / κβ
ιε:1 Και ειδον αλλο σημειον εν τω ουρανω μέγα και θαυμαστόν, αγγέλους επτα εχοντας πληγας επτα τας εσχάτας, οτι εν αυταις ετελέσθη ο θυμος του θεου. 2 Και ειδον ως θάλασσαν υαλίνην μεμιγμένην πυρί, και τους νικωντας εκ του θηρίου και εκ της εικόνος αυτου και εκ του αριθμου του ονόματος αυτου εστωτας επι την θάλασσαν την υαλίνην, εχοντας κιθάρας του θεου. 3 και αδουσιν την ωδην Μωϋσέως του δούλου του θεου και την ωδην του αρνίου λέγοντες, Μεγάλα και θαυμαστα τα εργα σου, κύριε ο θεος ο παντοκράτωρ. δίκαιαι και αληθιναι αι οδοί σου, ο βασιλευς των εθνων. 4 τίς ου μη φοβηθη, κύριε, και δοξάσει το ονομά σου; οτι μόνος οσιος, οτι πάντα τα εθνη ηξουσιν και προσκυνήσουσιν ενώπιόν σου, οτι τα δικαιώματά σου εφανερώθησαν. 5 Και μετα ταυτα ειδον, και ηνοίγη ο ναος της σκηνης του μαρτυρίου εν τω ουρανω, 6 και εξηλθον οι επτα αγγελοι οι εχοντες τας επτα πληγας εκ του ναου, ενδεδυμένοι λίνον καθαρον λαμπρον και περιεζωσμένοι περι τα στήθη ζώνας χρυσας. 7 και εν εκ των τεσσάρων ζώων εδωκεν τοις επτα αγγέλοις επτα φιάλας χρυσας γεμούσας του θυμου του θεου του ζωντος εις τους αιωνας των αιώνων. 8 και εγεμίσθη ο ναος καπνου εκ της δόξης του θεου και εκ της δυνάμεως αυτου, και ουδεις εδύνατο εισελθειν εις τον ναον αχρι τελεσθωσιν αι επτα πληγαι των επτα αγγέλων.
 α / β / γ / δ / ε / ς' / ζ / η / θ / ι / ια / ιβ / ιγ / ιδ / ιε / ις' / ιζ / ιη / ιθ / κ / κα / κβ
< ΚΕΝΤΡΙΚΗ < 666 < ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ |
Overture Search the Web.
Click Here

ΦΟΡά