www.fora.gr
www.fora.gr
Click Here
ΦΟΡά ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ, ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αποκάλυψις Ιωάννου
< ΚΕΝΤΡΙΚΗ < 666 < ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ |

.

α / β / γ / δ / ε / ς' / ζ / η / θ / ι / ια / ιβ / ιγ / ιδ / ιε / ις' / ιζ / ιη / ιθ / κ / κα / κβ
η:1 Και οταν ηνοιξεν την σφραγιδα την εβδόμην, εγένετο σιγη εν τω ουρανω ως ημιώριον. 2 και ειδον τους επτα αγγέλους οι ενώπιον του θεου εστήκασιν, και εδόθησαν αυτοις επτα σάλπιγγες. 3 Και αλλος αγγελος ηλθεν και εστάθη επι του θυσιαστηρίου εχων λιβανωτον χρυσουν, και εδόθη αυτω θυμιάματα πολλα ινα δώσει ταις προσευχαις των αγίων πάντων επι το θυσιαστήριον το χρυσουν το ενώπιον του θρόνου. 4 και ανέβη ο καπνος των θυμιαμάτων ταις προσευχαις των αγίων εκ χειρος του αγγέλου ενώπιον του θεου. 5 και ειληφεν ο αγγελος τον λιβανωτόν, και εγέμισεν αυτον εκ του πυρος του θυσιαστηρίου και εβαλεν εις την γην. και εγένοντο βρονται και φωναι και αστραπαι και σεισμός. 6 Και οι επτα αγγελοι οι εχοντες τας επτα σάλπιγγας ητοίμασαν αυτους ινα σαλπίσωσιν. 7 Και ο πρωτος εσάλπισεν. και εγένετο χάλαζα και πυρ μεμιγμένα εν αιματι, και εβλήθη εις την γην. και το τρίτον της γης κατεκάη, και το τρίτον των δένδρων κατεκάη, και πας χόρτος χλωρος κατεκάη. 8 Και ο δεύτερος αγγελος εσάλπισεν. και ως ορος μέγα πυρι καιόμενον εβλήθη εις την θάλασσαν. και εγένετο το τρίτον της θαλάσσης αιμα, 9 και απέθανεν το τρίτον των κτισμάτων των εν τη θαλάσση, τα εχοντα ψυχάς, και το τρίτον των πλοίων διεφθάρησαν. 10 Και ο τρίτος αγγελος εσάλπισεν. και επεσεν εκ του ουρανου αστηρ μέγας καιόμενος ως λαμπάς, και επεσεν επι το τρίτον των ποταμων και επι τας πηγας των υδάτων. 11 και το ονομα του αστέρος λέγεται ο Αψινθος. και εγένετο το τρίτον των υδάτων εις αψινθον, και πολλοι των ανθρώπων απέθανον εκ των υδάτων, οτι επικράνθησαν. 12 Και ο τέταρτος αγγελος εσάλπισεν. και επλήγη το τρίτον του ηλίου και το τρίτον της σελήνης και το τρίτον των αστέρων, ινα σκοτισθη το τρίτον αυτων και η ημέρα μη φάνη το τρίτον αυτης, και η νυξ ομοίως. 13 Και ειδον, και ηκουσα ενος αετου πετομένου εν μεσουρανήματι λέγοντος φωνη μεγάλη, Ουαι ουαι ουαι τους κατοικουντας επι της γης εκ των λοιπων φωνων της σάλπιγγος των τριων αγγέλων των μελλόντων σαλπίζειν.
α / β / γ / δ / ε / ς' / ζ / η / θ / ι / ια / ιβ / ιγ / ιδ / ιε / ις' / ιζ / ιη / ιθ / κ / κα / κβ
< ΚΕΝΤΡΙΚΗ < 666 < ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ |
Overture Search the Web.
Click Here

ΦΟΡά