www.fora.gr
www.fora.gr
Click Here
ΦΟΡά ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ, ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αποκάλυψις Ιωάννου
< ΚΕΝΤΡΙΚΗ < 666 < ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ |

.

α / β / γ / δ / ε / ς' / ζ / η / θ / ι / ια / ιβ / ιγ / ιδ / ιε / ις' / ιζ / ιη / ιθ / κ / κα / κβ
κ:1 Και ειδον αγγελον καταβαίνοντα εκ του ουρανου, εχοντα την κλειν της αβύσσου και αλυσιν μεγάλην επι την χειρα αυτου. 2 και εκράτησεν τον δράκοντα, ο οφις ο αρχαιος, ος εστιν Διάβολος και ο Σατανας, και εδησεν αυτον χίλια ετη, 3 και εβαλεν αυτον εις την αβυσσον και εκλεισεν και εσφράγισεν επάνω αυτου ινα μη πλανήση ετι τα εθνη αχρι τελεσθη τα χίλια ετη. μετα ταυτα δει λυθηναι αυτον μικρον χρόνον. 4 Και ειδον θρόνους, και εκάθισαν επ' αυτούς, και κρίμα εδόθη αυτοις, και τας ψυχας των πεπελεκισμένων δια την μαρτυρίαν Ιησου και δια τον λόγον του θεου, και οιτινες ου προσεκύνησαν το θηρίον ουδε την εικόνα αυτου και ουκ ελαβον το χάραγμα επι το μέτωπον και επι την χειρα αυτων. και εζησαν και εβασίλευσαν μετα του Χριστου χίλια ετη. 5 οι λοιποι των νεκρων ουκ εζησαν αχρι τελεσθη τα χίλια ετη. αυτη η ανάστασις η πρώτη. 6 μακάριος και αγιος ο εχων μέρος εν τη αναστάσει τη πρώτη. επι τούτων ο δεύτερος θάνατος ουκ εχει εξουσίαν, αλλ εσονται ιερεις του θεου και του Χριστου, και βασιλεύσουσιν μετ' αυτου τα χίλια ετη. 7 Και οταν τελεσθη τα χίλια ετη, λυθήσεται ο Σατανας εκ της φυλακης αυτου, 8 και εξελεύσεται πλανησαι τα εθνη τα εν ταις τέσσαρσιν γωνίαις της γης, τον Γωγ και Μαγώγ, συναγαγειν αυτους εις τον πόλεμον, ων ο αριθμος αυτων ως η αμμος της θαλάσσης. 9 και ανέβησαν επι το πλάτος της γης και εκύκλευσαν την παρεμβολην των αγίων και την πόλιν την ηγαπημένην. και κατέβη πυρ εκ του ουρανου και κατέφαγεν αυτούς. 10 και ο διάβολος ο πλανων αυτους εβλήθη εις την λίμνην του πυρος και θείου, οπου και το θηρίον και ο ψευδοπροφήτης, και βασανισθήσονται ημέρας και νυκτος εις τους αιωνας των αιώνων. 11 Και ειδον θρόνον μέγαν λευκον και τον καθήμενον επ' αυτόν, ου απο του προσώπου εφυγεν η γη και ο ουρανός, και τόπος ουχ ευρέθη αυτοις. 12 και ειδον τους νεκρούς, τους μεγάλους και τους μικρούς, εστωτας ενώπιον του θρόνου, και βιβλία ηνοίχθησαν. και αλλο βιβλίον ηνοίχθη, ο εστιν της ζωης. και εκρίθησαν οι νεκροι εκ των γεγραμμένων εν τοις βιβλίοις κατα τα εργα αυτων. 13 και εδωκεν η θάλασσα τους νεκρους τους εν αυτη, και ο θάνατος και ο αδης εδωκαν τους νεκρους τους εν αυτοις, και εκρίθησαν εκαστος κατα τα εργα αυτων. 14 και ο θάνατος και ο αδης εβλήθησαν εις την λίμνην του πυρός. ουτος ο θάνατος ο δεύτερός εστιν, η λίμνη του πυρός. 15 και ει τις ουχ ευρέθη εν τη βίβλω της ζωης γεγραμμένος εβλήθη εις την λίμνην του πυρός.
 α / β / γ / δ / ε / ς' / ζ / η / θ / ι / ια / ιβ / ιγ / ιδ / ιε / ις' / ιζ / ιη / ιθ / κ / κα / κβ
< ΚΕΝΤΡΙΚΗ < 666 < ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ |
Overture Search the Web.
Click Here

ΦΟΡά