www.fora.gr
www.fora.gr
Click Here
ΦΟΡά ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ, ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αποκάλυψις Ιωάννου
< ΚΕΝΤΡΙΚΗ < 666 < ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ |

.

α / β / γ / δ / ε / ς' / ζ / η / θ / ι / ια / ιβ / ιγ / ιδ / ιε / ις' / ιζ / ιη / ιθ / κ / κα / κβ
ιθ:1 Μετα ταυτα ηκουσα ως φωνην μεγάλην οχλου πολλου εν τω ουρανω λεγόντων, Αλληλουϊά. η σωτηρία και η δόξα και η δύναμις του θεου ημων, 2 οτι αληθιναι και δίκαιαι αι κρίσεις αυτου. οτι εκρινεν την πόρνην την μεγάλην ητις εφθειρεν την γην εν τη πορνεία αυτης, και εξεδίκησεν το αιμα των δούλων αυτου εκ χειρος αυτης. 3 και δεύτερον ειρηκαν, Αλληλουϊά. και ο καπνος αυτης αναβαίνει εις τους αιωνας των αιώνων. 4 και επεσαν οι πρεσβύτεροι οι εικοσι τέσσαρες και τα τέσσαρα ζωα, και προσεκύνησαν τω θεω τω καθημένω επι τω θρόνω, λέγοντες, Αμήν, Αλληλουϊά. 5 Και φωνη απο του θρόνου εξηλθεν λέγουσα, Αινειτε τω θεω ημων, πάντες οι δουλοι αυτου, και οι φοβούμενοι αυτόν, οι μικροι και οι μεγάλοι. 6 και ηκουσα ως φωνην οχλου πολλου και ως φωνην υδάτων πολλων και ως φωνην βροντων ισχυρων λεγόντων, Αλληλουϊά, οτι εβασίλευσεν κύριος ο θεος ημων ο παντοκράτωρ. 7 χαίρωμεν και αγαλλιωμεν, και δώσωμεν την δόξαν αυτω, οτι ηλθεν ο γάμος του αρνίου, και η γυνη αυτου ητοίμασεν εαυτήν. 8 και εδόθη αυτη ινα περιβάληται βύσσινον λαμπρον καθαρόν, το γαρ βύσσινον τα δικαιώματα των αγίων εστίν. 9 Και λέγει μοι, Γράψον. Μακάριοι οι εις το δειπνον του γάμου του αρνίου κεκλημένοι. και λέγει μοι, Ουτοι οι λόγοι αληθινοι του θεου εισιν. 10 και επεσα εμπροσθεν των ποδων αυτου προσκυνησαι αυτω. και λέγει μοι, Ορα μή. σύνδουλός σού ειμι και των αδελφων σου των εχόντων την μαρτυρίαν Ιησου. τω θεω προσκύνησον. η γαρ μαρτυρία Ιησου εστιν το πνευμα της προφητείας. 11 Και ειδον τον ουρανον ηνεωγμένον, και ιδου ιππος λευκός, και ο καθήμενος επ' αυτον καλούμενος πιστος και αληθινός, και εν δικαιοσύνη κρίνει και πολεμει. 12 οι δε οφθαλμοι αυτου ως φλοξ πυρός, και επι την κεφαλην αυτου διαδήματα πολλά, εχων ονομα γεγραμμένον ο ουδεις οιδεν ει μη αυτός, 13 και περιβεβλημένος ιμάτιον βεβαμμένον αιματι, και κέκληται το ονομα αυτου ο λόγος του θεου. 14 και τα στρατεύματα τα εν τω ουρανω ηκολούθει αυτω εφ' ιπποις λευκοις, ενδεδυμένοι βύσσινον λευκον καθαρόν. 15 και εκ του στόματος αυτου εκπορεύεται ρομφαία οξεια, ινα εν αυτη πατάξη τα εθνη, και αυτος ποιμανει αυτους εν ράβδω σιδηρα. και αυτος πατει την ληνον του οινου του θυμου της οργης του θεου του παντοκράτορος. 16 και εχει επι το ιμάτιον και επι τον μηρον αυτου ονομα γεγραμμένον. Βασιλευς βασιλέων και κύριος κυρίων. 17 Και ειδον ενα αγγελον εστωτα εν τω ηλίω, και εκραξεν εν φωνη μεγάλη λέγων πασιν τοις ορνέοις τοις πετομένοις εν μεσουρανήματι, Δευτε συνάχθητε εις το δειπνον το μέγα του θεου, 18 ινα φάγητε σάρκας βασιλέων και σάρκας χιλιάρχων και σάρκας ισχυρων και σάρκας ιππων και των καθημένων επ' αυτων και σάρκας πάντων ελευθέρων τε και δούλων και μικρων και μεγάλων. 19 Και ειδον το θηρίον και τους βασιλεις της γης και τα στρατεύματα αυτων συνηγμένα ποιησαι τον πόλεμον μετα του καθημένου επι του ιππου και μετα του στρατεύματος αυτου. 20 και επιάσθη το θηρίον και μετ' αυτου ο ψευδοπροφήτης ο ποιήσας τα σημεια ενώπιον αυτου, εν οις επλάνησεν τους λαβόντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνουντας τη εικόνι αυτου. ζωντες εβλήθησαν οι δύο εις την λίμνην του πυρος της καιομένης εν θείω. 21 και οι λοιποι απεκτάνθησαν εν τη ρομφαία του καθημένου επι του ιππου τη εξελθούση εκ του στόματος αυτου, και πάντα τα ορνεα εχορτάσθησαν εκ των σαρκων αυτων.
 α / β / γ / δ / ε / ς' / ζ / η / θ / ι / ια / ιβ / ιγ/ ιδ / ιε / ις' / ιζ / ιη / ιθ / κ / κα / κβ
< ΚΕΝΤΡΙΚΗ < 666 < ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ |
Overture Search the Web.
Click Here

ΦΟΡά