www.fora.gr
www.fora.gr
Click Here
ΦΟΡά ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ, ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αποκάλυψις Ιωάννου
< ΚΕΝΤΡΙΚΗ < 666 < ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ |

.

α / β / γ / δ / ε / ς' / ζ / η / θ / ι / ια / ιβ / ιγ / ιδ / ιε / ις' / ιζ / ιη / ιθ / κ / κα / κβ
ις':1 Και ηκουσα μεγάλης φωνης εκ του ναου λεγούσης τοις επτα αγγέλοις, Υπάγετε και εκχέετε τας επτα φιάλας του θυμου του θεου εις την γην. 2 Και απηλθεν ο πρωτος και εξέχεεν την φιάλην αυτου εις την γην. και εγένετο ελκος κακον και πονηρον επι τους ανθρώπους τους εχοντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνουντας τη εικόνι αυτου. 3 Και ο δεύτερος εξέχεεν την φιάλην αυτου εις την θάλασσαν. και εγένετο αιμα ως νεκρου, και πασα ψυχη ζωης απέθανεν, τα εν τη θαλάσση. 4 Και ο τρίτος εξέχεεν την φιάλην αυτου εις τους ποταμους και τας πηγας των υδάτων. και εγένετο αιμα. 5 και ηκουσα του αγγέλου των υδάτων λέγοντος, Δίκαιος ει, ο ων και ο ην, ο οσιος, οτι ταυτα εκρινας, 6 οτι αιμα αγίων και προφητων εξέχεαν, και αιμα αυτοις δέδωκας πιειν. αξιοί εισιν. 7 και ηκουσα του θυσιαστηρίου λέγοντος, Ναί, κύριε ο θεος ο παντοκράτωρ, αληθιναι και δίκαιαι αι κρίσεις σου. 8 Και ο τέταρτος εξέχεεν την φιάλην αυτου επι τον ηλιον. και εδόθη αυτω καυματίσαι τους ανθρώπους εν πυρί. 9 και εκαυματίσθησαν οι ανθρωποι καυμα μέγα, και εβλασφήμησαν το ονομα του θεου του εχοντος την εξουσίαν επι τας πληγας ταύτας, και ου μετενόησαν δουναι αυτω δόξαν. 10 Και ο πέμπτος εξέχεεν την φιάλην αυτου επι τον θρόνον του θηρίου. και εγένετο η βασιλεία αυτου εσκοτωμένη, και εμασωντο τας γλώσσας αυτων εκ του πόνου, 11 και εβλασφήμησαν τον θεον του ουρανου εκ των πόνων αυτων και εκ των ελκων αυτων, και ου μετενόησαν εκ των εργων αυτων. 12 Και ο εκτος εξέχεεν την φιάλην αυτου επι τον ποταμον τον μέγαν τον Ευφράτην. και εξηράνθη το υδωρ αυτου, ινα ετοιμασθη η οδος των βασιλέων των απο ανατολης ηλίου. 13 Και ειδον εκ του στόματος του δράκοντος και εκ του στόματος του θηρίου και εκ του στόματος του ψευδοπροφήτου πνεύματα τρία ακάθαρτα ως βάτραχοι. 14 εισιν γαρ πνεύματα δαιμονίων ποιουντα σημεια, α εκπορεύεται επι τους βασιλεις της οικουμένης ολης, συναγαγειν αυτους εις τον πόλεμον της ημέρας της μεγάλης του θεου του παντοκράτορος. 15 Ιδου ερχομαι ως κλέπτης. μακάριος ο γρηγορων και τηρων τα ιμάτια αυτου, ινα μη γυμνος περιπατη και βλέπωσιν την ασχημοσύνην αυτου. 16 και συνήγαγεν αυτους εις τον τόπον τον καλούμενον Εβραϊστι Αρμαγεδών. 17 Και ο εβδομος εξέχεεν την φιάλην αυτου επι τον αέρα. και εξηλθεν φωνη μεγάλη εκ του ναου απο του θρόνου λέγουσα, Γέγονεν. 18 και εγένοντο αστραπαι και φωναι και βρονταί, και σεισμος εγένετο μέγας οιος ουκ εγένετο αφ' ου ανθρωπος εγένετο επι της γης τηλικουτος σεισμος ουτω μέγας. 19 και εγένετο η πόλις η μεγάλη εις τρία μέρη, και αι πόλεις των εθνων επεσαν. και Βαβυλων η μεγάλη εμνήσθη ενώπιον του θεου δουναι αυτη το ποτήριον του οινου του θυμου της οργης αυτου. 20 και πασα νησος εφυγεν, και ορη ουχ ευρέθησαν. 21 και χάλαζα μεγάλη ως ταλαντιαία καταβαίνει εκ του ουρανου επι τους ανθρώπους. και εβλασφήμησαν οι ανθρωποι τον θεον εκ της πληγης της χαλάζης, οτι μεγάλη εστιν η πληγη αυτης σφόδρα.
 α / β / γ / δ / ε / ς' / ζ / η / θ / ι / ια / ιβ / ιγ / ιδ / ιε / ις' / ιζ / ιη / ιθ / κ / κα / κβ
< ΚΕΝΤΡΙΚΗ < 666 < ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ |
Overture Search the Web.
Click Here

ΦΟΡά